فایل کمکی برای ورود به کلاس آنلاین

برای باز کردن منبع روی http://kashiha.ir/vc/term1-1400-1401/help/help 1.exe کلیک کنید.