اخبار سايت

امتحانات میان ترم

 
عکس رایان کاشیها
امتحانات میان ترم
از رایان کاشیها در دوشنبه، 12 آذر 1397، 11:54 صبح
 

دانش آموزان عزیز، وارد پنل کاربری خود شده و در بخش تکلیف، امتحانات میان ترم را پاسخ دهند. مهلت شرکت تا 5 شنبه مورخ 1397/09/22 می باشد.