اخبار سايت

عکس منصور كاشيها
برنامه امتحانات نیمسال تابستانی شهریور 1399
از منصور كاشيها در یکشنبه، 16 شهریور 1399، 5:07 عصر
 

برنامه امتحانات

عکس منصور كاشيها
نحوه کار با نرم افزار کلاس آنلاین جهت امتحانات
از منصور كاشيها در یکشنبه، 16 شهریور 1399، 5:07 عصر
 
راهنما
عکس منصور كاشيها
راهنمای شرکت در امتحانات آنلاین
از منصور كاشيها در یکشنبه، 16 شهریور 1399، 4:59 عصر
 

راهنما