اخبار سايت

برنامه امتحانی دی ماه 98

 
عکس منصور كاشيها
برنامه امتحانی دی ماه 98
از منصور كاشيها در چهارشنبه، 8 آبان 1398، 9:03 صبح
 

                                                                                                                 توجه توجه

برنامه امتحانات هماهنگ و نهایی دی ماه سال 1398 ، دوره اول متوسطه ( پایه های هفتم ، هشتم ، نهم ) و دوره دوم متوسطه ( پایه های دهم ، یازدهم ، دوازدهم)، پیش دانشگاهی ، پایه های اول و دوم و سوم متوسطه