اخبار سايت

ویدئو نحوه شرکت در نرم افزار زوم (zoom)جهت امتحانات آنلاین

 
عکس منصور كاشيها
ویدئو نحوه شرکت در نرم افزار زوم (zoom)جهت امتحانات آنلاین
از منصور كاشيها در شنبه، 3 خرداد 1399، 9:11 صبح
 

ویدئو نحوه شرکت در نرم افزار زوم (zoom)جهت امتحانات آنلاین